top decoration

UIT GROOTMOEDERS TIJD

Oude gebruiksvoorwerpen

Affel


productIn een winkeltje van een jonge zakenvrouw in de Kerkstraat werden kersen aangeboden. De prijs is vastgesteld per affel.
In de "Taalgids Oost-Zeeuws-Vlaams dialect" van Edy Compiet wordt "affel" vertaald als "een handvol": een inhoudsmaat uit Grootmoeders tijd. In het verleden werden veel maten afgeleid van het menselijke lichaam. Eeuwen gelden sprak men over "een uur gaans". Vanuit Hengstdijk naar Hulst was 2 en een half uur gaans. Voor de tijd van de eenheidsmaten, hebben we nog enkele voorbeelden: een duim, een voet, een stap, een schrede, een el en een affel. Al deze maten zijn door Napoleon omgevormd naar standaard maten: de meter en de liter.

Boer en tuin

 

Huishoudelijk

Diversen

Gereedschap

Eten