top decoration

UIT GROOTMOEDERS TIJD

Oude gebruiksvoorwerpen

De sikkel


productEen van de oudste werktuigen is de sikkel. Gebukt of op de knieën werd hiermee het gras of het graan afgesneden.

Wikipedia leert ons het volgende: De oudste bekende sikkels stammen al uit de jonge steentijd in het Midden-Oosten, toen de mens leerde graan te planten. Ze werden nog van vuursteen en klei gemaakt. Een sikkel is tegenwoordig meestal van metaal gemaakt, en wordt op kleine schaal nog steeds gebruikt.
Het onderhoud van de sikkel gebeurt net zoals dit het geval is bij de zeis, met dit verschil dat er opgelet moet worden om bij het zetten enkel de bovenkant van de sikkel te slijpen. Net zoals bij een schaar is hier de richting van de snede van belang: bij het trekken van het werktuig moet de sikkel een benedenwaartse richting volgen, die gestuurd wordt door de snede van het sikkelblad. Indien men systematisch zou zetten aan de onderkant van het blad, zou dit bij het snijden of trekken een opwaartse beweging veroorzaken, hetgeen gevaar voor de vingers van de arbeider zou inhouden.

Boer en tuin

 

Huishoudelijk

Diversen

Gereedschap

Eten