top decoration

UIT GROOTMOEDERS TIJD

Oude gebruiksvoorwerpen

Rentekaart


product productVan Thilda van Waes-Collet ontvingen we twee foto's van een rentekaart.

Van Wikipedia lenen we de volgende tekst:
"Rentezegels behoorden van 1913 tot 1967 in Nederland tot een van de mechanismen voor de opbouw van pensioen. Op grond van de Invaliditeitswet (IW) uit 1913 waren werknemers tussen de 14 en 65 jaar verplicht rentezegels te plakken. De zegels werden uitgegeven door de Raden van Arbeid, de latere Sociale Verzekeringsbank (SVB). De IW omvatte ouderdoms-, weduwen-, wezen- en invaliditeitsrenten. De hoogte van de uiteindelijke rente was afhankelijk van de duur van de verzekering en de totale waarde van de geplakte zegels. De uit te betalen renten waren heel laag, doordat de geplakte zegels niet waarde- of welvaartsvast waren."

Boer en tuin

 

Huishoudelijk

Diversen

Gereedschap

Eten