top decoration

UIT GROOTMOEDERS TIJD

Oude gebruiksvoorwerpen

Rozenkrans


productIn 1876 is in de parochie Hengstdijk de Broederschap van de Levende Rozenkrans opgericht. We vinden dit in de archieven van Christian Huygens. Als doel wordt aangegeven: 'het bidden van den H. Rozenkrans te doen herleven en hun, die wellicht den tijd niet hebben, om dagelijks een' geheelen Rozenkrans te bidden, gelegenheid te geven om het schoone gebed van den H. Rozenkrans gedeeltelijk te kunnen oefenen.'

Als activiteit wordt vermeld: '15 personen vereenigen zich en verdeelen elke maand onderling de vijftien geheimen van den Rozenkrans. Een ieder verplicht zich dan om dagelijks één tientje te bidden en over het geheim, dat hem bij loting gevallen is, eene korte overweging te houden. Aan het hoofd van een of meer vijftientallen staat een ijveraar of eene ijveraarster (Zélateur of Zélatrice), die elke maand de geheimen aan de overige leden uitdeelt en zelf aan den plaatselijken bestuurder ondergeschikt is.' Mit van de Plattedijk moet zeker lid geweest zijn van dit broederschap. In de jaren 50 hebben we als kind samen met haar dagelijks de rozenkrans gelezen. Jawel drie rozenhoedjes.

Boer en tuin

 

Huishoudelijk

Diversen

Gereedschap

Eten