top decoration

UIT GROOTMOEDERS TIJD

Oude gebruiksvoorwerpen

Roede


product productIn onze regio is de roede een oude lengte en oppervlakte maat. In het huidige stelsel heeft een Gentse roede een lengte van 3 meter en 85 centimeter. In oppervlakte zijn 300 vierkante roedes gelijk aan 1 gemet.
Tot ongeveer 1800 was dit voor onze streek de gebruikelijke oppervlakte maat. Op een kaart van 1760 wordt van deze oppervlakte maten gebruik gemaakt. Zo is toenmalige perceel tegenover de Lindeboom 41 gemet en 286 roeden. Nu de meter 200 jaar in gebruik is, zijn er nog steeds mensen die eenvoudiger rekenen in gemeten dan in hectares.
De invoering van de meter is een weerbarstig onderwerp.

Bij een boerderij aan den Jerden Euvel ontdekken we een houten roede. Met onderverdeling. Er werd gemeten door de roede kop over kop rond te draaien en daarbij het aantal omwentelingen te tellen. Een karweitje waar enige concentratie voor nodig was.

product product
Boer en tuin

 

Huishoudelijk

Diversen

Gereedschap

Eten